Qaydalar

Xaricdə təhsilə aid bizim şirkətin qaydaları!!!

 1. Sizidən alınan bütün ödənişlərə görə çek verilir və müqavilə bağlanır.
 2. Verdiyiniz ödənişləri nağd və ya şirkətin bank hesabına birbaşa köçürmək hüququnuz var.
 3. Şirkətimiz aldığı ödəniş müqabilində sizə göstərəcəyi bütün xidmətlərə görə müqavilə bağlayır.
 4. Bağlanan müqavilə 2 nüsxədə tərtib edilir və qarşı tərəfə ucadan oxunuraq şərtləri izah edilir.
 5. Nüsxələrdən biri sifarişçidə digəri icraçıda qalır, hər iki müqavilənin mütün səhifələri möhürlənib hər iki tərəfdən imzalanlr.
 6. Şirkətimizin öhdəlikləri və edəcəyi xidmət müqavilənin fəaliyyət müddəti və s haqqında məlumatlar müqavilədə öz əksini tapır.
 7. Sifarişçinin istəyi ilə müqavilə natariusdada bağlana bilər. (Natarius rüsumlarını sifarişçi ödəmək şərti ilə)
 8. Natariusda bağlanan müqavilələrə təkrar olaraq şirkət müqaviləsi bağlanmır. Şirkətdə bağlanan müqavilələrə isə təkrar olaraq natarius müqaviləsi bağlanmır, Müqavilələrdən biri ləğv edilib mütləq şəkildə qüvvədən düşməlidir.  (Sifarişçinin arzusu ilə natarius və Müəsisədaxili müqavilə bağlana bilər.
 9. Müqavilə bağlandıqdan sonra 3 gün ərzində imtina etmək hüququnuz var bu zaman şirkətimiz tərəfindən sizin üçün hər hansısa xidmət göstərilibsə, xidmətin ödənişi çıxılmaq şərti ilə yerdə qalan ödənişlər geri qaytarılır.
 10. Üç gündən gec imtina edilən müqavilələr şirkətə ödədiyi məbləği geri almaq hüququ yoxdur, Şirkətin sifarişçidən yerdə qalan ödənişi tələb etmək hüququ var.
 11. Qarşııqlı razılaşma ilə razılığa gəlinməyən məsələlər sifarişçinin və ya icraçının tələbi ilə məhkəmə qaydasında müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılır.
 12. İcraçı məhkəmədə qalib gəldiyi zaman sifarişçidən əlavə olaraq ondan bu məhkəməyə müraciət zamanı çıxan maddi xərcləri və mənəvi dəyəri tələb etmək hüququ var.
 13. Sifarişçi məhkəmədə qalib gəldiyi zaman ona yalnız məhkəmə rüsumu və tələb etdiyi ödənişlər geri qaytarılır. (mənəvi ziyan tələbi qarşılanmayacaqdır).